Vene keele kursusedÕppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus

Individuaaltunnid — €30,00 (1 ak/tund)


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist.

Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kursuse lõputesti tulemus on alla 60%.